Choose language:

Site Contents

Teenused > Ürituste filmimine > Konverentsid

Konverentside ja seminaride filmimine

Konverentside ja seminaride filmimine, monteerimine, DVD / Blu-ray 
valmistamine (koos kujundusega).

Ettevalmistused / nõuanded:

Kõneleja asukoht võiks olla  valgustatud natuke intensiivsemalt, kui ülejäänud saal.

Kaamera koht võiks asuda natukene kõrgemal tasapinnal, kui kõneleja.

Konverentsid.png